Buurtvereniging Spoorwegkwartier

Buurtvereniging Spoorwegkwartier: de vereniging voor en door iedereen die woont of werkt in de Haarlemse buurt tussen de Randweg, de Zijlweg Noord, en de spoorlijnen Haarlem-Leiden en Haarlem-Zandvoort. In onze buurt liggen de Zijlweg, Zijlweg Zijweg, Spoorwegstraat, Delftstraat, Julianalaan, Emmalaan, Prinsesselaan en Regentesselaan.

Doel van de vereniging is met elkaar en met de gemeente Haarlem kunnen overleggen over ontwikkelingen in de buurt om er samen prettig te kunnen wonen. Ideeën en initiatieven zijn altijd welkom! 

Wil je lid worden (10 euro per jaar per woonadres), heb je ideeën voor de buurt of wil je een bijdrage leveren: stuur een mailtje naar verenigingspoorwegkwartier@gmail.com.

Lidmaadschapsgeld wordt bijv. gebruikt voor het betalen van deze website, het vullen van de plantenbakken in onze buurt en leuke buurtinitiatieven. Lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks geïnd via een Tikkie.

Hoe meer leden, hoe sterker we staan!


 

Bestuur

Instellingen & Ondernemers

Gemeenteplannen

 

Kinderen in de buurt

Buursaamheid (duurzame buurt)

Openbaar groen & Buurtinitiatieven


 

Word lid en ontvang updates via email!

Vereniging Spoorwegkwartier vergadert jaarlijks in de ALV over het wel en wee van onze buurt. Leden krijgen de aankondiging en de notulen van de buurtvergadering toegestuurd via email. De jaarlijkse contributie is 10 euro per adres.