Welkom bij Vereniging Spoorwegkwartier

Deze website wordt de komende tijd aangepast.

Straks vind je hier nuttige informatie over onze buurt.

Bestuur

Ondernemers

Bewoners

Buursaamheid (duurzame buurt)

”Van argrarisch veengebied, naar later bedrijvigheid met molens, brouwerijen en linnen, naar nu een fijne stadswijk met woningen en ondernemingen.”

Spoorwegkwartier is een buurt in Haarlem en wordt begrensd door het spoor, de Zijlweg en de Westelijke randweg. Deze buurt ontstond in de 19de eeuw door expansie buiten de stadswallen van Haarlem. De spoorlijnen in onze buurt werden aangelegd tussen 1839 en 1881, toen nog met gelijkvloerse kruisingen van de straten met het spoor.

Nadat in de 8ste-9de eeuw voor het eerst bebouwing ontstond in het huidige centrum van Haarlem, was op de plek van het huidige Spoorwegkwartier een veengebied tussen strandwallen. Voor afwatering van het gebied werden de Delft en de Garenkokersvaart gedolven. In 1475 was de Zijlweg klaar, als verbindingsweg tussen de strandwallen. Het gebied werd eerst gebruikt door argrariërs, om later te dienen voor bedrijvigheid zoals brouwerijen en linnen. Er stonden op een bepaald moment verschillende korenmolens, waaronder Molen ‘de Haan’ op de kruising van de Spoorwegstraat met de Zijlweg.

Word lid en ontvang updates via email

Vereniging Spoorwegkwartier vergadert jaarlijks in de ALV over het wel en wee van onze buurt. Leden krijgen de aankondiging en de notulen van de buurtvergadering toegestuurd via email. De jaarlijkse contributie is 5 euro per adres.