Buursaamheid

Buren + Duurzaamheid = Buursaamheid

Het buurtproject ‘Buursaamheid’, is in 2019 gestart is door buurtgenoot Wouter Goossens. Dit project richt zich op elkaar infomeren en helpen onze huizen en tuinen duurzamer maken. De koppen zijn bij elkaar gestoken omdat we in de verduurzaming met elkaar verder komen en niet ieder hetzelfde wiel hoeft uit te vinden.

Na diverse fysieke overleggen in 2019 heeft Corona tijdelijk roet in het eten gegooid. In oktober 2022 is een club buurtbewoners weer bij elkaar gaan zitten om de draad op te pakken. Zie de oproep hieronder om je aan te sluiten!

Waar we ons voorlopig mee bezig houden:

– Hoe kunnen we onze huizen verduurzamen? 

– Wat is verstandig om te doen, maar wat ook niet? 

– Waar moet ik beginnen? 

– Wat kan ik zelf, wat kan ik beter laten doen en door wie? 

– En, op termijn, welke plannen zijn er vanuit de gemeente met de energievoorziening in onze wijk? 


 

Overleg / oproep

9 oktober 2022: Wim van der Lee, Maarten Westra en Wouter Goossens hebben de koppen weer bij elkaar gestoken. 
Het klimaat is in de hoogste versnelling aan het veranderen. De urgentie voor duurzame maatregelen is de laatst tijd snel gestegen. De oorlog in Oekraïne doet er aan energieschaarste nog een schepje bovenop. Het voordeel van  die situatie is dat investeringen in duurzame energie zich steeds sneller laten terugverdienen en wie het eerst van het gas af is verdient die investering het snelste terug.
Maar er zijn ook andere thema’s die aandacht verdienen zoals beschikbaarheid van water bij droogte, wateroverlast bij hoosbuien, groenvoorziening etc.
 
Welke doelen zouden we ons kunnen stellen?
  1. Besparing programma’s ontwikkelen;
  2. Van het gas af; welke energievoorziening voor onze buurt?
  3. Energieneutraal qua elektriciteit;
  4. Waterberging, om overschotten en tekorten te dempen.
  5. Elektrische deelmobiliteit
  6. Delen
  7. Tuinen vergroenen 
  8. Bomen planten 
 
Kortom: tijd om te handelen en wel samen.
We zijn in eerste instantie op zoek naar een groep van ca 6 mensen die tijd willen vrijmaken om met de eerste 3 thema’s (besparen, buurtenergie, energieneutraal) aan de slag gaan. De mogelijkheden onderzoeken hoe onze buurt toekomstbestendig te maken. Hoe doen aanliggende buurten dit, contact met gemeente en organisaties leggen etc.
Resultaten zullen worden gecommuniceerd, informatie komt op het buurtplatform.
 
Wie steekt de handen uit de mouwen voor een Duurzame Buurt? 
Overleg van 1 uur, eens per 1 a 2 weken. 
Aanmelden voor Buursaamheid: wouter.goossens63@gmail.com
 
Met duurzame groet,
Wim, Maarten en Wouter 

Energie besparen: ervaringen uit de buurt

Isoleren

Vloerisolatie:

1. Houten vloer was rot, gekozen voor schuimbetonvloer, Rc=3,5 tot 4, €5800 schuimbeton + anhydriet afwerking, Faber Comfort vloer van Faber beton, 2018; Aannemer woonachtig in emmalaan, Keps Bouw, Thijs vd Spek

2. Vloerisolatie tegen onderkant houten vloer, Icynene ecospray, Rc= 4,90, 53m2, dik 19 cm, €1215, Isolatiespecialist.nl

3. Tonzon folie tussen vloerbalken, Rc=3,8, 35 m2 , €1800

4. Variokamp 20 mm droogbouw vloerverwarming €150 a €200 per m2, aan te brengen op houten vloer. www.technea.nl (wel nog isoleren)

Gevelisolatie:

1. erker met voorzetwand, verdere informatie volgt