Gemeenteplannen

Ontwikkelzone Zijlweg

De gemeenteraad van Haarlem heeft 8 ontwikkelzones aangewezen in Haarlem, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. Onze buurt – het Spoorwegkartier – is onderdeel van 1 van deze 8 zones, namelijk de zogeheten ‘Ontwikkelzone Zijlweg’.

De gemeente is al vele jaren van plan om het gebied rond de huidige Albert Heijn aan de Spoorwegstraat verder te ontwikkelen. In 2019 is dit plan – na jarenlang in de ijskast te hebben gestaan – weer opgepakt met het publiceren van een nieuwe ontwikkelvisie. Belangrijkste argument van de gemeenteraad om dit plan weer op te pakken is dat er veel woningnood is in de regio Haarlem. Het voornaamste doel is zodoende nieuwe woningen creëren. De gemeente organiseerde in 2019 in de bibliotheek bijeenkomsten voor bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied, om ze zo te betrekken bij het ontwikkelen van deze visie. Klik hier om meer te lezen over de ontwikkelvisie van de gemeente.


Na het bekend maken van bovenstaande visie heeft de gemeente door de Coronapandemie even geen tijd gehad om verder te gaan met deze plannen. Echter, zij pakken de draad in 2023 weer op. De gemeente heeft op 29 december 2022 de planning voor 2023 voor dit project vrijgegeven:


 

De rol van Buurtvereniging Spoorwegkwartier in de gemeenteplannen

Allereerst zijn wij als Buurtvereniging Spoorwegkwartier blij dat de gemeente onze buurt mooier wil gaan maken! Wij snappen daarnaast dat er hard betaalbare woningen nodig zijn in Haarlem.

Als we als buurtbewoners de koppen regelmatig bij elkaar steken kunnen we uit naam van Buurtvereniging Spoorwegkwartier een duidelijke stem hebben naar de gemeente over onze wensen. De gemeente heeft  meerdere momenten ingepland dat wij inspraak kunnen hebben (‘participatie’). Wij willen als buurt graag inspraak hebben op:

1. NIEUWE BEBOUWING IN ONZE BUURT

2. DE INRICHTING VAN DE OPENBARE RUIMTE (O.A. GROEN EN SPEELPLAATSEN)

3. PARKEER- EN VERKEERSDRUKTE

4. VERKEERSVEILIGHEID:

Een aantal jaar geleden heeft een herinrichting van de Julianalaan plaatsgevonden: er zijn vrij liggende fietspaden aangelegd, de rijbaan is smaller gemaakt in de hoop dat auto’s langzamer zouden rijden op een smallere weg.

Knelpunten voor de verkeersveiligheid zijn nu nog:

  • Het kruispunt Julianalaan-Zijlweg;

  • De afslag vanaf de Zijlweg naar de Spoorwegstraat/Delftstraat (richting supermarkt);

  • Regentesselaan: Ondanks het feit dat het een 30km-zone is wordt er regelmatig hard gereden aan beide zijden. Kan dit nog verder ontmoedigd worden? Ideeën hiervoor zijn welkom;

We zoeken enkele vrijwilligers die zich samen over het onderwerp ‘verkeersveiligheid in de buurt’ willen buigen en met ideeën komen om aan de gemeente voor te leggen. Heb je ideëen over de verkeersveiligheid, of over één van de andere 4 punten van inspraak? Laat je horen via verenigingspoorwegkwartier@gmail.com !