Gemeente plannen

Ontwikkelzone Zijlweg

De gemeenteraad van Haarlem heeft 8 ontwikkelzones aangewezen in Haarlem, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. Onze buurt – het Spoorwegkartier – is onderdeel van 1 van deze 8 zones, namelijk de zogeheten ‘Ontwikkelzone Zijlweg’.

De gemeente is al vele jaren van plan om het gebied rond de huidige Albert Heijn aan de Spoorwegstraat verder te ontwikkelen. In 2019 is dit plan – na jarenlang in de ijskast te hebben gestaan – weer opgepakt met het publiceren van een nieuwe ontwikkelvisie. Belangrijkste argument van de gemeenteraad om dit plan weer op te pakken is dat er veel woningnood is in de regio Haarlem. Het voornaamste doel is zodoende nieuwe woningen creëren. De gemeente organiseerde in 2019 in de bibliotheek bijeenkomsten voor bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied, om ze zo te betrekken bij het ontwikkelen van deze visie. Klik hier om meer te lezen over de ontwikkelvisie van de gemeente.

Overige plannen

 • Een aantal jaar geleden heeft een herinrichting van de Julianalaan plaatsgevonden: er zijn vrij liggende fietspaden aangelegd, de rijbaan is smaller gemaakt in de
  hoop dat auto’s langzamer zouden rijden op een smallere weg.
 • Knelpunten voor de verkeersveiligheid zijn nu nog:
  • Het kruispunt Julianalaan Zijlweg;

  • De afslag vanaf de Zijlweg naar de Delftlaan richting supermarkt;

  • Regentesselaan. Ondanks het feit dat het een 30 km zone is wordt er regelmatig hard gereden aan beide zijden. Kan dit nog verder ontmoedigd worden? Ideeën hiervoor zijn welkom;

  • We zoeken nog enkele vrijwilligers die zich samen over het onderwerp ‘verkeersveiligheid in de buurt’ willen buigen en met ideeën komen om aan de gemeente voor te leggen.